• SERDECZNIE WITAMY
  w Społeczności Chrześcijańskiej
  w Wyszkowie

  Jesteśmy społecznością ewangelicznych chrześcijan,
  która w oparciu o naukę Biblii i moc Ducha Świętego kontynuuje dzieło Jezusa Chrystusa na ziemi.
  INFORMACJE
 • A myśmy poznali i uwierzyli w miłość,
  którą Bóg ma do nas.
  Bóg jest miłością, a kto mieszka w miłości,
  mieszka w Bogu, a Bóg w nim.

  I J. 4.16
 • Albowiem tak Bóg umiłował świat,
  że Syna swego jednorodzonego dał,
  aby każdy, kto weń wierzy, nie zginął,
  ale miał żywot wieczny.

  J 3.16
 • Pan jest pasterzem moim,
  Niczego mi nie braknie.

  Ps. 23.1
 • ....Ja jestem droga i prawda, i żywot,
  nikt nie przychodzi do Ojca,
  tylko przeze mnie.

  J 14,6


SPOTYKAMY SIĘ W KAŻDĄ NIEDZIELĘ GODZ. 10.00

    

 Społeczność Chrześcijańska w Wyszkowie, jest społecznością ewangelicznych chrześcijan,
która w oparciu o naukę Biblii i moc Ducha Świętego kontynuuje dzieło Jezusa Chrystusa na ziemi.

Miejsce spotkań: Wyszków Al. Róż 3 (budynek L.O.K.)

LOKALIZACJA

Nagrania z naszych spotkań


 


Społeczność Chrześcijańska w Wyszkowie,
jest społecznością ewangelicznych chrześcijan,
która w oparciu o naukę Biblii i moc Ducha Świętego
kontynuuje dzieło Jezusa Chrystusa na ziemi.

 

Społeczność -
ponieważ w tym słowie zawiera się istota Kościoła, który jest wspólnotą z Chrystusem i innymi ludźmi.

Chrześcijańska -
ponieważ chcemy, aby nasza nazwa utożsamiała nas z osobą Jezusa Chrystusa.

 

Naszym pragnieniem jest wzrastanie w poznawaniu Boga i budowanie jedni drugich w miłości. Wierzymy, że w tym streszczają się zawarte w Piśmie Świętym przykazania, które nas kształtują, zmieniają i pomagają lepiej zrozumieć Bożą miłość do człowieka oraz wyzwania, jakie Bóg przed nami stawia w tym świecie.

KONTAKT:

Społeczność Chrześcijańska w Wyszkowie


 

Wyszków

Al. Róż 3 (budynek L.O.K.)

tel.: 692 019 726

e-mail:biuro@schw.org

Content Tabs Plugin Joomla
Albowiem tak Bóg umiłował świat, że Syna swego jednorodzonego dał, aby każdy, kto weń wierzy, nie zginął, ale miał żywot wieczny.
J 3.16
Albowiem tak Bóg umiłował świat, że Syna swego jednorodzonego dał, aby każdy, kto weń wierzy, nie zginął, ale miał żywot wieczny.
J 3.16
....Ja jestem droga i prawda, i żywot, nikt nie przychodzi do Ojca, tylko przeze mnie.
J 14,6
A myśmy poznali i uwierzyli w miłość, którą Bóg ma do nas. Bóg jest miłością, a kto mieszka w miłości, mieszka w Bogu, a Bóg w nim.
I J. 4.16
Pan jest pasterzem moim, Niczego mi nie braknie.
Ps. 23.1
A myśmy poznali i uwierzyli w miłość, którą Bóg ma do nas. Bóg jest miłością, a kto mieszka w miłości, mieszka w Bogu, a Bóg w nim.
I J. 4.16
Albowiem tak Bóg umiłował świat, że Syna swego jednorodzonego dał, aby każdy, kto weń wierzy, nie zginął, ale miał żywot wieczny.
J 3.16
Powered by Spearhead Software Labs Joomla Facebook Like Button